Vad är THCP? Allt du behöver veta + alternativen efter förbudet

En av de hetaste cannabinoiderna för en high under andra halvan av 2023 var utan tvekan THCP. Laddad med en oerhörd potens som fick saknaden av HHC att snabbt blekna. Vissa forskare misstänker till och med att det har en större inverkan på cannabisplantans psykoaktiva egenskaper än THC, så det är inte svårt att förstå varför. Men vad är THCP egentligen? I den här artikeln dyker vi ner i den begränsade information som finns om denna, nyligen upptäckta, cannabinoid.

Artikeln innehåller reklam i form av annonslänkar.

Uppdatering: Efter den 16 januari blir bland annat THCP och HHC-O förbjudet och efter detta datumet är det inte längre lagligt att köpa eller sälja dem. Våra recensioner gjordes innan förbudet och vi uppmanar alla att följa lagen. Som tur är så finns det redan, nya lagliga alternativ för dig som vill ha en rolig, psykoaktiv cannabinoid. Bland annat THCH och THCJD, kolla in dem via länken nedan.

En svart engångsvape ligger i mitten på ett bord omgiven av förpackningar med THCH vapes, spelkort, shotglas och en flaska whiskey.

Vad är THCP?

Tetrahydrocannabiphorol (THCP) är en phytocannabinoid som förekommer naturligt i cannabis. Det handlar dock om väldigt små mängder och ofta finns det så lite som 0,1% THCP i en cannabisplanta. Jämför det med THC, som kan ligga på upp till 30% i vissa stammar. Trots detta har THCP visat sig ha en anmärkningsvärd styrka. Så den THCP som finns i kommersiella produkter är därför producerad i laboratorium och har sitt ursprung i hampa.

Den upptäcktes av en slump av italienska forskare så sent som 2019 och är med andra ord inte bara ny på den svenska marknaden. Enligt forskarna som upptäckte THCP så är en av dess mest framstående egenskaper affiniteten för CB1-receptorn, i det endocannabinoida systemet, som är upp till 33 gånger starkare än THC. Detta indikerar att THCP kan ha en mycket intensivare och långvarig effekt jämfört med THC. Något som även våra egna experiment med THCP pekar starkt på.

THCP – effekt och styrka

Som vi redan antytt har THCP visat sig vara en exceptionellt potent cannabinoid  med riktigt kraftiga psykoaktiva effekter. På ren svenska – du kommer bli ordentligt hög av det här. Dess förmåga att binda an kraftfullt till CB1-receptorerna är vad som ligger bakom det här. Banden är 33 gånger starkare än de hos THC men det innebär inte att du blir 33 gånger så hög. Med det sagt så kommer du fortfarande bli betydligt högre av THCP än THC, HHC eller någon av de cannabinoider du idag hittar på den svenska marknaden.

Hur känns THCP?

Till att börja med så upplevs alla cannabinoider lite olika av olika personer så alla kommer inte känna av samma effekter. De flesta användarna, mig själv inkluderad, upplever en stark euforisk känsla som bäst beskrivs som en intensivare version av den hos THC. Den är väldigt avslappnande, framförallt kroppslig och ett lugn sprider sig i kroppen. THCP kan förändra hur du upplever intryck från sinnen som hörsel, känsel och syn. Hur tiden passerar är också något som kan kännas helt annorlunda.

Potentiella terapeutiska effekter

Även om forskningen om THCP fortfarande är väldigt begränsad, antyder tidiga studier och rapporter att det kan erbjuda medicinska fördelar som liknar de hos THC. Det handlar om effekter som smärtlindring, reducerat illamående, och dämpning av krampanfall. Vissa personer upplever också att THCP kan hjälpa till med insomning men det är inte alla som upplever detta och vissa användare har faktiskt rapporterat motsatt effekt.

Det endocannabinoida systemet som cannabinoid binder an till påverkar nervsystemet vilket i sin tur påverkar smärta, sömn och en mängd andra saker. Den ökade affinitet för CB1-receptorn som THCP har kan också tyda på att det kan ha förstärkta eller modifierade terapeutiska effekter jämfört med THC, även om mer forskning definitivt behövs för att utforska dessa möjligheter fullt ut. 

Med detta sagt så bör du vara väldigt försiktig med att experimentera med THCP då det är väldigt starkt och definitivt inget som ska ses som ett läkemedel.

THCP vs THC

THC, eller delta-9-tetrahydrocannabinol, är den mest kända och studerade cannabinoiden i cannabisväxten och är ansvarig för dess mest framstående psykoaktiva effekter. THCP, å andra sidan, är en helt nyupptäckt cannabinoid. En av anledningarna till att THCP gick oupptäckt under så lång tid är en annan skillnad mellan de två. Koncentrationen av den i cannabis är nämligen betydligt mindre än den av THC. THC har länge varit förbjudet i Sverige medans THCP förbjuds 16 januari 2024.

Den lägre koncentrationen leder också till att THCP behöver framställas på syntetisk väg för att kommersiellt bruk ska vara möjligt och den långa förädlingsprocessen leder också till en dyrare produkt. Effektmässigt väger den dock upp för detta då den binder an 33 gånger mer effektivt än THC gör till våra CB1-receptorer. Detta gör i sin tur att samtliga av dess effekter är mycket mer potenta.

Två atomer ligger bakom skillnaden

THCP skiljer sig från THC främst genom sin kemiska struktur. Den huvudsakliga skillnaden mellan THCP och THC ligger i längden på deras alkylkedja. THCP har en kedja med sju kolatomer, medan THC har fem. En distinktion som kan ha implikationer för effektiviteten med vilken cannabinoiderna interagerar med kroppens endocannabinoida receptorer.

THCPTHC
Koncentration i plantorUnder 1%Upp till 30%
Kemisk strukturAlkylkedja med 7 kolatomerAlkylkedja med 5 kolatomer
Laglig statusFörbjudenFörbjuden
ForskningExtremt få projekt utfördaNoggrant dokumenterad
PsykoaktivJaJa

THCP vs HHC

Det här är främst en intressant jämförelse eftersom THCP ofta pratas om som en ersättare efter HHC förbudet trädde i kraft. Ska vi kolla på THCP vs HHC styrkemässigt så brukar HHC beskrivas ha ca. 80% av kraften hos THC, så då kan vi också lätt dra slutsatsen att THCP är betydligt starkare än HHC. Effekterna är inte helt olika och hur en ”high” på THCP skiljer sig från HHC kommer variera från person till person. Det man bör tänka på är att THCP också sitter i betydligt längre än HHC gör. De har sitt ursprung gemensamt då båda finns naturligt i cannabisplantor men i väldigt små mängder. Av den anledningen så tillverkas också båda cannabinoiderna syntetiskt för att kunna massproduceras.

För dig som är intresserad finns det många andra psykoaktiva cannabinoider som är värda att jämföra med THCP. Vill du dyka ner i detta läs vidare om jämförelser med THC-O, THCV, HHC-O och HHCP.

Så fungerar THCP

Liksom andra cannabinoider verkar THCP genom att interagera med det endocannabinoida systemet. Ett komplext system av receptorer och signalämnen som finns i våra kroppar och styr allt från nervsystemet till immunförsvaret. THCP:s ökade affinitet för CB1-receptorn antyder att den kan ha en mycket starkare bindning och aktivering av denna receptor vilket leder till dess kraftiga och mer långvariga effekter. CB1-receptorn har en koppling till nervsystemet och det är den som gör att vi känner av de psykoaktiva effekterna hos vissa cannabinoider. 

Dess interaktion med CB2-receptorer, som är mer associerade med immunsystemets respons, är ännu inte lika väl utforskad och förstådd som dess interaktion med CB1-receptorer, vilket markerar ett viktigt område för framtida forskning.

THCP och svensk lag

THCP dök upp på Folkhälsomyndighetens lista över substanser under utredning klassades enligt Sveriges narkotikalagstiftning och förbjöds därefter då den är psykoaktiv. Enligt lagen ska substanser som är “beroendeframkallande, skadliga eller euforiska”, ses som narkotika. Som en psykoaktiv cannabinoid så ansågs den förmodligen vara “euforiserande”.

THCP produkter

Uppdatering: Då regeringen beslutat att förbjuda THCP så uppmanar vi dig att istället kolla på andra, lagliga alternativ för att bli hög. Exempelvis THCH och THC-JD.

5 stycken Hero El Gringo THCH vapes i färglada förpackningar står uppställda på rad.

Med den ökade uppmärksamheten kring THCP har det under kort tid skapats en stor efterfrågan på THCP produkter och marknaden har ännu inte riktigt hunnit med. Tekniskt sett så går det i stort sett att skapa THCP produkter i alla format som du kan hitta CBD produkter. Men än så länge så är utbudet lite mer begränsat.

De format som du kommer att hitta är ungefär desamma som du är van vid hos HHC, inklusive vapes, THCP buds och THCP gummies, med vapes som den solklart mest populära produkten. THCP vapes har blivit särskilt populära på grund av deras smidighet, diskretion och det faktum att du får effekten snabbt.

Välj kvalité

När det gäller att välja THCP-produkter är det värt det att prioritera kvalitet och lägga några extra kronor på att få en bra produkt. Att välja produkter från seriösa tillverkare och leverantörer är inte bara viktigt för att säkerställa en positiv upplevelse. Det handlar också om säkerhet och att skydda din hälsa.

När du köper THCP bör du försäkra dig om att produkterna har genomgått tredjepartstestning, så du vet vad du stoppar i dig och vilka cannabinoider de faktiskt innehåller. Oseriösa tillverkare kan också använda sig av extraktionsmetoder som lämnar tungmetaller i produkterna. Det här kan vara väldigt hälsofarligt om det inte renas ordentligt.

Brist på forskningsprojekt och studier

Trots den spännande upptäckten och de initiala forskningsresultaten kring THCP, står forskare och medicinska proffs inför flera utmaningar när det gäller att fullt ut förstå och utnyttja cannabinoiden. En av de största utmaningarna är den begränsade tillgängligheten av THCP, eftersom den förekommer i så små mängder i cannabisväxten och är komplex att syntetisera i laboratoriet. Dessutom är det brist på standardiserade doseringsriktlinjer och långsiktiga säkerhetsdata, vilket gör det svårt att fastställa den optimala användningen av THCP för terapeutiska ändamål.

Framtida forskning kommer också att behöva undersöka THCP:s interaktion med andra cannabinoider och dess roll inom den komplexa ”entourage-effekten” i cannabis. Dessutom kommer forskare att behöva navigera genom de rättsliga och regulatoriska hinder som för närvarande begränsar cannabisforskningen för att kunna utforska THCP:s fulla potential och möjliga tillämpningar inom medicin och terapi.

Otillräcklig kunskap om sidoeffekter

I den nuvarande THCP-forskningen finns en omfattande brist på kliniska prövningar och studier som undersöker dess effekter på människor. De flesta av de nuvarande uppgifterna kommer från prekliniska studier och anekdotiska rapporter. Detta understryker behovet av mer rigorös och systematisk forskning, för att fastställa THCP:s säkerhet, effektivitet och potentiella medicinska användningar. 

Vanliga frågor om THCP

Vad är THCP?

THCP, eller tetrahydrocannabiphorol, är en cannabinoid som upptäcktes 2019 av italienska forskare. Det är en analog till THC men har fler kolatomer i sin molekylära struktur och har visat sig binda 33 gånger mer effektivt till CB1-receptorn. Något som tyder på att det kan vara betydligt mer psykoaktivt än THC.

Vilka potentiella biverkningar har THCP?

Det behövs mycket mer forskning för att svara på detta med säkerhet. Det som har rapporterats än så länge liknar de hos THC, bland annat finns risk för paranoia, muntorrhet och ökad hunger. Vissa upplever också en hjärntrötthet som kan vara i upp mot 1-2 dagar efter konsumtion.

Är THCP en naturlig cannabinoid?

Ja, THCP existerar helt naturligt i cannabis men i väldigt små mängder. På grund av detta så framställs den THCP som finns i komersiella produkter i laboratorium. Man skulle kunna säga att den är halv-syntetisk, ungefär som HHC, till skillnad från THC-O som endast finns syntetiskt framställd.

Hur upptäcktes det?

THCP upptäcktes relativt nyligen, med dess första dokumentation som publicerades i en vetenskaplig artikel 2019 av en grupp italienska forskare. Forskarna isolerade och identifierade THCP genom att använda högupplösnings masspektrometri och kromatografi för att analysera italienska medicinska cannabisstammar. 

Hur interagerar THCP med det endocannabinoida systemet?

THCP interagerar med det endocannabinoida systemet genom att binda till dess cannabinoidreceptorer, främst CB1-receptorn. THCP har en särskilt hög affinitet för CB1-receptorn, vilket ligger bakom dess mycket starka och långvariga effekter. Bindningen  aktiverar receptorn och påverkar sedan en rad fysiologiska processer, inklusive smärtperception, humör och aptit, bland andra. Mer forskning behövs dock för att fullt ut förstå alla aspekter av THCP:s interaktion med det endocannabinoida systemet.

Vilka är de kända effekterna av THCP?

De kända effekterna av THCP är väldigt osäkra, men tidiga studier och anekdotiska rapporter tyder på att det kan ha liknande, om än mer potenta, effekter jämfört med THC. Detta kan inkludera intensiv eufori, förändrad perception av tid och rum, ökad aptit, och avslappning.

Disclaimer: CBD doktorn delar bara med sig av egna erfarenheter och sammanfattar information för att göra den mer tillgänglig. Du ansvarar själv för vad du väljer att köpa och eventuellt konsumera. Produkterna säljs av tredje part och vi tar inget ansvar för dem. Vi rekommenderar ingen att köpa olagliga produkter.