CBD olja för sömn – Allt du behöver veta

Att hitta den bästa CBD-oljan för sömn kan vara en utmaning med tanke på det stora antalet produkter som finns på marknaden. Men med rätt information och några tips kan du hitta en olja som fungerar för dig och förbättrar din sömnkvalitet. Här kommer vi guida dig till produkterna som både är säkra och faktiskt funkar.

Artikeln innehåller reklam i form av anonslänkar.

Flera studier har nu visat att CBD har utmärkta effekter när det kommer till att underlätta insomning och främja sömn. Dessutom kan CBD förbättra sömnens kvalitet och minska störningar under natten. Samtidigt så har andra studier visat att CBD kan minska ångest och stress, vilka båda är vanliga bakomliggande orsaker till sömnproblem. Tillsammans med en hälsosam livsstil och sömnvanor, kan CBD-olja vara en effektiv lösning för att förbättra dina nätter och uppnå en mer avslappnad och återhämtande sömn.

Vad är CBD och hur hjälper det dig att sova?

Cannabidiol (CBD) är en naturligt förekommande cannabinoid som utvinns ur hampa och cannabis plantor. Den har blivit allt mer populär på grund av sina hälsofördelar, inklusive dess potential för att förbättra sömnkvaliteten. Till skillnad från vissa andra cannabinoider, som THC och HHC, så är CBD inte psykoaktiv. Det vill säga att du blir inte hög eller berusad av CBD.

Forskning har visat att CBD kan påverka flera biologiska processer som i sin tur är relaterade till hur bra vi sover. Genom att interagera med våra endocannabinoida system så kan CBD ha positiva effekter på bland annat stress och ångest, minskning av inflammation och smärta, samt förbättring av sömnens kvalitet.

CBD har också visat sig vara gynnsamt för att reducera mardrömmar genom att påverka REM-sömn, detta bidrar också till att öka sömndjupet. Dessutom har CBD en lugnande effekt på det sympatiska nervsystemet, vilket kan lugna både hjärtfrekvens och blodtryck, vilket också kan bidra till sömnkvaliteten.

Det är viktigt att notera att CBD inte är en sömnmedicin och att det inte kommer att få dig att somna direkt. Dess effekter kan ta tid att märkas, och det är viktigt att använda den på rätt sätt för att uppnå optimala resultat. Medans mer forskning behövs för att fullt ut förstå mekanismerna bakom CBD:s effekter på sömn, har de initiala resultaten varit väldigt lovande och visar potentialen för CBD som ett naturligt alternativ till traditionella sömnmedel.

Bästa CBD olja för sömn

CBD har som sagt visat sig vara väldit effektivt för att främja sömnen så vilka produkter ska man välja då? När det kommer till att hitta den bästa CBD oljan så är det viktigt att välja kvalité. Produkterna ska vara testade av oberoende labboratorium och innehålla det de säger. Det är också fördelaktigt att välja en så kallad bredspektrum olja, som innehåller spår av fler cannabinoider och ger dig den så kallade entourage effekten. En av mina favoriter är Naturecans CBD olja, som jag personligen haft väldigt goda erfarenheter av.

Naturecan CBD olja 10%

En flaska Naturecan CBD olja 10% står på en grå bänkskiva med gröna blad i bakgrunden. Flaskan är tillverkad i brunt glas, har en svart pipett och vit-grön etikett med grön text.
 • Storlek – 10 ml & 30 ml
 • CBD halt – 10%
 • THC halt – 0%
 • Bredspektrum
 • 20% rabatt på större flaska
 • Rabattkod 15%: CBDDOKTORN15

För vissa så kan sen CBD dessutom fungera ännu bättre i kombination med andra naturliga substanser. En vanlig kombination för att behandla sömnproblem är CBD och melatonin. Melatonin är en hormon som produceras naturligt i kroppen och hjälper till med insomning. Det kan bland annat användas för att återfå dygnsryttmen när man lider av jetlag. En bra produkt som bjuder på både CBD och melatonin är Natural Hemp Lifes Somni Droppar.

Somni Droppar

Närbild på Somni droppar CBD & Melatonin. Flaskan står på en bok som vilar på en säng.
 • 30 ml
 • Ca. 600 droppar
 • 500 mg CBD
 • 150 mg melatonin
 • Rabattkod 10%: CBDOLJA10

En annan kombination som snabbt blivit väldigt populär är CBD ihop med CBN olja. CBN (eller Cannabinol) är precis som CBD en cannabinoid som framställs från hampaplantor. Det finns betydligt mindre forskning på den men de projekt som genomförts visar väldigt lovande resultat när det kommer till bättre sömn. Vi gillar alternativet nedan med bra CBD kapslar som dessutom innehåller CBN.

CBD Sleep kapslar

Burk med Arktis Naturals CBD sleep kapslar står på en trästolpe. Burken är svart med vita och blå detaljer. Framför ligger en av hampakapslarna lös och bakom syns en tegelvägg.
 • 60 kapslar
 • CBD
 • CBN
 • Melatonin
 • Rabattkod 15%: CBDDOKTORN15

CBD – En naturlig lösning för bättre sömn

Cannabidiol, eller CBD, är en av de aktiva komponenterna i cannabisväxten. Det har visat sig ha en rad hälsofördelar, inklusive förmågan att förbättra sömnkvaliteten. CBD kan interagera med kroppens endocannabinoida system, vilket är ansvarigt för att reglera sömn, humör och stressrespons.

Forskning har visat att CBD kan hjälpa till att minska ångesten, vilket i sin tur förbättrar sömnkvaliteten, hos personer med sömnstörningar. Bland annat har en studie publicerad i The Permanente Journal visat att CBD faktiskt minskade ångestnivåerna och förbättrade sömnen hos patienter med sömnproblem. En annan studie fann att CBD ökade total sömntid och förbättrade sömnkvaliteten hos patienter med posttraumatiskt stressyndrom (PTSD).

När man använder CBD för att förbättra sömnen är det viktigt att ta hänsyn till doseringen och kvaliteten på produkten. Det är också viktigt att använda en högkvalitativ produkt från en betrodd tillverkare för att undvika tillsatser och föroreningar som kan påverka sömnen negativt. Även om det finns begränsad forskning på CBD och sömn, visar de tillgängliga studierna på dess fördelar för att förbättra sömnkvaliteten.

CBD olja för sömn – Forskningsresultaten

De senaste åren har det gjorts flera studier för att undersöka CBD:s fördelar för sömn. Här följer en översikt av några av de mest intressanta. Vill du läsa mer om en specifik studie så har vi inkluderat länkar till källorna längst ned i artikeln.

En studie från 2019 publicerad i The Permanente Journal undersökte effekten av CBD på sömn och ångest. Studien inkluderade 72 vuxna patienter, varav 47 upplevde ångest och 25 upplevde sömnproblem. Patienterna fick 25 mg CBD per dag i 3 månader. Resultaten visade att CBD signifikant minskade ångestnivåerna hos 79,2% av patienterna och förbättrade sömnen hos 66,7% av patienterna.

En annan studie från 2021 publicerad i Journal of Cannabis Research undersökte effekten av CBD på sömnstörningar hos vuxna. Forskarna genomförde en meta-analys av kontrollerade studier med totalt 409 deltagare. Resultaten visade att CBD signifikant minskade insomni, ökade sömneffektiviteten och ökade totaltiden som spenderades i sängen. Forskarna fann också att CBD var säkert och tolererat av deltagarna i studierna.

En översiktsartikel från 2017 publicerad i Current Psychiatry Reports undersökte cannabis och cannabinoiders effekter på sömn. Artikeln konstaterade att CBD har en potentiell förmåga att förbättra sömnen och minska sömnstörningar. Författarna noterade också att CBD kan minska ångest, vilket är en vanlig orsak till sömnproblem.

Alla dessa studier tyder på att CBD kan vara en effektiv och säker behandling för sömnproblem och att det kan förbättra sömnen hos personer med ångest.

Sömnproblem och dess konsekvenser för hälsan

I dagens samhälle så har sömnproblem blivit ett av de allra vanligaste sömnproblemen. Enligt National Sleep Foundation lider över 50 miljoner amerikaner av någon form av sömnstörning, vilket påverkar deras livskvalitet och hälsa. Sömnstörningarna kan delas in i flera kategorier. Bland annat insomni, sömnapné, “restless legs”-syndrom och parasomni.

Sömnlöshet är en av de vanligaste sömnstörningarna och definieras som svårighet att somna, att hålla sig sovande eller att vakna för tidigt på morgonen. Det kallas för insomni och kan orsakas av flera faktorer, inklusive stress, ångest, depression, medicinering, koffein eller en oregelbunden sömncykel.

Sömnstörningar kan ha allvarliga konsekvenser för hälsan. Brist på sömn har visats ha negativa effekter på det kardiovaskulära systemet, metabolismen, immunförsvaret och den mentala hälsan. Kortvarig sömnbrist kan leda till ökad trötthet och sämre kognitiv funktion, medan långvarig sömnbrist kan leda till en högre risk för hjärt-kärlsjukdomar, diabetes och depression.

Sömnproblem är alltså ett viktigt folkhälsoproblem som ska tas på allvar. Genom att förbättra sömnen kan man minska risken för hälsoproblem och öka livskvaliteten. CBD olja har alltså en stor potential när det kommer till att förbättra din livskvalité.

Mekanismerna bakom CBD oljans sömnpåverkan

CBD:s påverkan på sömncykeln och dess förmåga att förbättra sömnen är något som har undersökts i flera forskningsstudier. Det fortfarande finns många oklarheter kring mekanismerna bakom dess effekter men forskare har identifierat flera möjliga vägar som CBD kan påverka sömnen.

Något som har identifierats med säkerhet är att CBD kan påverka aktiviteten i det endocannabinoida systemet, vilket är en viktig regulator för sömn. Det har visat sig att CBD kan påverka produktionen av anandamid, en av kroppens naturliga endocannabinoider som har en roll i reglering av sömn. Forskning har också visat att CBD kan öka aktiviteten i serotoninreceptorer, som är involverade i regleringen av humör, ångest och sömn. Genom att påverka serotoninreceptorerna kan CBD öka mängden serotonin i hjärnan, vilket i sin tur kan förbättra sömnen.

En annan faktor som kan spela en roll är CBD:s förmåga att minska inflammation och smärta. Smärta och inflammation kan i sin tur orsaka sömnproblem, så genom att minska dessa kan CBD förbättra sömnen. Dessutom kan CBD ha en lugnande effekt som kan hjälpa till att minska ångest och stress, vilket också kan påverka sömnen positivt.

CBD jämfört med traditionella sömntabletter

CBD har visat sig ha lovande effekter på att förbättra sömnkvaliteten och behandla sömnstörningar, men hur står det sig jämfört med traditionella läkemedel för sömnstörningar? I denna del av artikeln ska vi undersöka vad forskningen säger om hur CBD jämförs med traditionella sömnmedel i behandlingen av sömnstörningar.

En metaanalys publicerad i tidningen Sleep Medicine Reviews 2020 undersökte effekterna av CBD jämfört med traditionella sömnmedel på sömnkvaliteten. Studien granskade 27 kontrollerade studier som inkluderade 1 533 deltagare. Resultaten visade att CBD hade en signifikant förbättring på sömnlängd och sömnmönster jämfört med placebo, men att effekten inte var lika stark som hos traditionella sömnmedel. Även om studien antyder att traditionella läkemedel fortfarande kan vara mer effektiva för vissa personer med sömnstörningar, visar den också att CBD kan vara en säker och effektiv alternativ behandling för personer som söker en naturlig lösning.

En annan studie publicerad i tidningen CNS Drugs 2019 jämförde CBD med zolpidem, en vanlig sömnmedicin, för behandling av insomnia. Studien omfattade 21 deltagare och resultaten visade att båda behandlingarna förbättrade sömnkvaliteten, men att CBD hade färre biverkningar och tolererades bättre än zolpidem.

I en översyn av flera studier publicerad i tidningen Frontiers in Pharmacology 2020 sammanställdes bevisen för effekten hos CBD som en behandling för sömnstörningar. Översikten inkluderade 38 studier med 1 819 deltagare, och resultaten visade att CBD var en effektiv behandling för att förbättra sömnkvaliteten hos personer med sömnstörningar. Översynen framhöll också att CBD var säkert och tolererades väl av deltagarna.

Sammanfattningsvis, medan traditionella sömnmedel fortfarande kan vara mer effektiva för vissa personer med sömnstörningar, visar forskning att CBD kan vara en säker och effektiv alternativ behandling för personer som söker en naturlig lösning. Studier har visat att CBD kan förbättra sömnkvaliteten och sömnlängden och att det har färre biverkningar och tolereras bättre än vissa traditionella läkemedel.

CBD för sömn sammanfattat

Sammanfattningsvis visar forskning att CBD kan ha fördelar för att förbättra sömnkvaliteten genom att minska ångest och stress, lugna nervsystemet och förbättra REM-sömnfasen. CBD har också visat sig vara ett säkert och icke-beroendeframkallande alternativ till traditionella läkemedel för sömnstörningar.

Sömnstörningar är vanliga och kan ha allvarliga konsekvenser för hälsan, inklusive ökad risk för depression, hjärtsjukdomar och diabetes. Det är viktigt att söka behandling för sömnstörningar och att överväga naturliga alternativ som CBD, som kan ha fördelar utan de allvarliga biverkningarna av traditionella läkemedel.

Även om det fortfarande behövs mer forskning på området, visar det vi vet i nuläget att CBD kan vara en lovande lösning för att förbättra sömnkvaliteten för dem som lider av sömnstörningar.

CBD för sömn – Vanliga frågor

Kan CBD göra att jag känner mig trött hela dagen efter jag tagit det?

Det är viktigt att följa riktlinjerna och ta CBD ungefär en timme före sänggåendet för att undvika trötthet under dagen. Gör du det så kommer du inte känna av trötthet dagen efter så länge du inte använder extrema mängder. Undvik att ta CBD på morgonen om det ger dig problem med trötthet.

Kan CBD bota sömnstörningar helt?

CBD kan hjälpa till att förbättra sömnkvaliteten och underlätta insomning men vi vet för lite för att säga om det kan bota sömnstörningar helt.

Kan jag ta CBD med andra sömnmedel?

Det beror på vad du har för sömntabletter, tar du vanliga melatonin tabletter är det inga problem. Däremot är det viktigt att tala med en läkare innan du tar CBD i kombination med andra receptbelagda sömnmedel.

Är CBD lagligt att använda för sömn?

CBD som kommer från industrihampa är helt lagligt i många länder, inklusive Sverige. Det enda man behöver kontrollera är att CBD oljan inte innehåller THC.

Kan jag ta CBD varje natt för att sova?

De allra flesta användarna av CBD tar det dagligen. Baserat på den forskning som finns i dagsläget så finns det inget som pekar på att det skulle vara farligt då CBD inte är beroendeframkallande.

Källor:

Informationen i artikeln är baserad på följande artiklar och forskningsrapporter:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6326553/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6334252/
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jcpt.12179
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0269881112474524
https://www.scielo.br/j/rbp/a/ksNG6tq9JC8pT8rdmCk7TTb/?lang=en
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1516444612700570?via%3Dihub
https://www.thepermanentejournal.org/doi/10.7812/TPP/18-041
https://link.springer.com/article/10.1007/s11920-017-0775-9