Hjälper CBD olja vid Ångest? – Allt du behöver veta

Det moderna samhälle vi lever i har lett till en våg av mental ohälsa med stressiga arbetsplatser, höga förväntningar och sociala påtryckningar. Ångest, i olika former, är något majoriteten av oss lever med och i flera fall leder det till depressioner. Finns det då något hopp i form av CBD och fungerar CBD olja för ångest?

CBD olja är cannabidiol som extraherats från hampa, det ger inget rus utan används istället i andra syften. Allt mer forskning utförs och intresset bland läkemedelsbolag och privatpersoner ökar. Att cannabidiol har ett flertal medicinska egenskaper är det ingen tvivel om men vilka det är och vad den ska användas till är mer omtvistat. Flera studier talar nu för att CBD olja hjälper vid ångest och depression.

CBD olja vid ångest – en snabb sammanfattning

  • CBD olja har visat sig hjälpa mot både ångest och stress i flertalet studier. 
  • Riskerna är låga och väldigt få har upplevt försämringar av att använda CBD. 
  • Det är möjligt att CBD påverkar antidepressiva mediciner.
  • Konsultera alltid din läkare innan du börjar med CBD vid medicinering.
  • Dosering varierar stort mellan personer, börja med låg dos och öka gradvis.
  • Oralt intag av CBD olja tar ca 30 min – 2 tim att verka.
  • Intag via vaping ger omedelbar effekt.
  • Klicka här för en guide till den bästa CBD oljan.

Vikten av att behandla ångest

Ett stressigt liv där man inte känner sig tillräcklig leder lätt till ångest, det kan i sin tur få dig att undvika att ta tag i saker vilket sedan innebär ytterligare stress. Under 2020 uppgav 41% av Sveriges befolkning i åldrarna 16 – 84 att de har problem med ångest eller oro enligt folkhälsomyndigheten. Obehandlad kan ångesten eskalera till en djup depression där du inte ens klarar av att lämna ditt hem. Stress går hand i hand med utbrändhet vilket i sig ofta kopplas till depressioner.

Ångest kan leda till mer än problem med din mentala hälsa. Matsmältningen, hjärtat, viktminskning samt ökning och till och med försvagat immunförsvar. Därför är det viktigt att ta tag i dina problem och behandla din ångest, antingen med medicinering eller med CBD olja som ses som ett mer och mer relevant alternativ.

Vad säger studierna om CBD olja och ångest?

I en studie från 2015, publicerad på USA´s national institute of health, skriver forskarna att CBD påverkar receptorer i hjärnan som direkt reglerar rädsla och ångest. De fann också bevis för att CBD olja var en effektiv behandling mot flera typer av ångeststörningar. Bland annat panikångest, PTSD, OCD, sociala fobier och generell ångestsyndrom.

Nya Zeeländsk studie på 400 personer

I en nyare rapport, publicerad 2020, utvärderar ett forskarteam resultaten från en studie genomförd i Nya Zeeland. 400 patienter fick CBD utskrivet mot flera olika diagnoser, bland annat cancerrelaterade symptomer, smärta, neurologiska problem och problem med mental hälsa. Över 70% av personerna i studien rapporterade en positiv skillnad från att använda CBD.

Från studiens slutsats: “There may be analgesic and anxiolytic benefits of CBD in patients with non-cancer chronic pain and mental health conditions such as anxiety. CBD is well tolerated, making it safe to trial for non-cancer chronic pain, mental health, neurological, and cancer symptoms.” – Dr. Graham Gulbransen

Att CBD är ”anxiolytic” innebär alltså att det har ångestreducerande effekter. Studien visar inte bara att CBD olja hjälper vid ångest utan också att det är säkert att använda, även för personer med nedsatt immunförsvar.

78% får lägre ångest av CBD olja

I ytterligare en studie utförd på fick patienter med ångest CBD olja, majoriteten fick 25 mg CBD per dag medans ett fall fick hela 175 mg om dagen. Av 72 personer rapporterade 78% förbättringar. Här ska dock nämnas att 15% av personerna rapporterade att deras symptom förvärras.

CBD olja, ångest, serotonin och mental hälsa

Kroppen har mängder med olika receptorer som skickar och tar emot olika signaler. CBD verkar interagera med de så kallade CB1 och CB2 receptorerna som sitter i det centrala respektive det perifera nervsystemet. Ingen vet exakt hur CBD påverkar receptorerna men det verkar som att det ändrar serotonin nivåerna.

Serotonin påverkar kroppen på många sätt, framför allt ditt humör och mående. Som exempel kan man ta en krogrunda. Alkohol ger dig en spik i serotonin, vilket är varför du blir glad och livlig när du är ute och dricker. Dagen efter kan du istället vara nedstämd och ha ångest då serotonin nivåerna dippar istället.

Låga serotonin nivåer har kopplats till depression och många av de vanligaste antidepressiva medicinerna, exempelvis sertralin, är utformade för att höja serotonin nivåer.

CBD olja har en liknande effekt till sertralin, det aktiverar receptorerna, höjer och jämnar ut dina serotonin nivåer på ett naturligt sätt. Till skillnad från alkohol är det en stabil höjning och du slipper dippen. För en del personer kan det till och med fungera att byta ut sina antidepressiva mot CBD olja för att lindra ångest och depression.

CBD kan också hjälpa dig vid problem med det endocannabinoida systemet.
Kortfattat – Kroppen producerar naturligt cannabinoider för att du ska fungera som du ska. Vid hög stress och ångest kan det systemet slås ut. CBD olja kan hjälpa dig att normalisera det igen och stoppa överstimuleringen av dina receptorer.

CBD olja och antidepressiva mediciner 

Enligt Peter Grinspoon M.D, instruktör vid Harvard Medical, ska det generellt sett vara säkert att konsumera CBD olja ihop med antidepressiva men det finns aspekter att oroa sig för. Eftersom CBD olja inte är reglerad ör användning ihop med andra mediciner vet ingen till 100% hur den reagerar ihop med alla läkemedel. Han nämner också att alla bör vara noggranna med vart du köper din olja ifrån, se till så att det kommer ifrån en kvalitets leverantör.

Han fortsätter med att nämna att det är möjligt att CBD olja kan interagera med vissa antidepressiva men ofta vet ingen hur eller ens om det är positivt eller negativt. CBD påverkar också din ämnesomsättning vilket i sin tur kan påverka hur snabbt din kropp bryter ned mediciner. 

Avslutningsvis anser han att trots de potentiella riskerna inte är någon större fara med att addera CBD olja till antidepressiva och att den potentiella påverkan på medicinen ska ses som hypotetisk. Sidoeffekterna är minimala enligt Grinspoon men oavsett bör du alltid konsultera din läkare innan.

Om du funderar på att byta ut dina läkemedel mot CBD olja bör du ta hänsyn till att antidepressiva ska trappas ned långsamt för att inte sätta kroppen ur balans.

Dosering av CBD olja vid ångest

Slutsatsen man kan dra av alla de studier som utförts är att det är väldigt individuellt hur du ska dosera CBD olja vid ångest. Forskare och läkemedels experter har ännu inte etablerat någon standard. I ett test skilde sig mängden CBD mellan 6 mg och 300 mg mellan deltagarna. 

Rekommendationen i nuläget blir därför att börja med en låg dos och trappa upp långsamt om du inte märker av några resultat. Följ doseringsanvisningarna på respektive producents hemsida innan du börjar experimentera. 

Hur snabbt verkar CBD olja vid ångest?

Det här varierar beroende på vilken produkt du köper och hur du använder den. CBD olja som intas oralt kan lindra ångest efter 30 min – 2 tim. Om du istället intar CBD oljan genom att vejpa så får du en mer omedelbar effekt, när du vejpar bör du istället använda dig av CBD e-juice.

Om du undrar över lagar och regler så reder vi ut om lagar kring CBD olja här.