Är CBD olja lagligt? Detta gäller för CBD olja i Sverige

CBD olja är i Sverige ett relativt nytt preparat och detsamma gäller för lagarna runt om. Många myter sprids och ofta blandas CBD ihop med THC. Olika regler gäller för säljare och köpare, vilket komplicerar det ytterligare. Så vad gäller egentligen, är CBD olja lagligt i Sverige?

Det korta svaret är ja, du gör inget olagligt om du köper eller använder CBD produkter. Däremot behöver du vara noggran med att de är fria från THC. Klarar CBD oljan de här kraven är den inte klassad som varken doping- eller narkotikapreparat.

Är CBD olja lagligt – en snabb Sammanfattning

  • Läkemedelsverket har klassat CBD som ett läkemedel.
  • Det finns inga godkända receptfria CBD produkter i Sverige.
  • Det är därför olagligt att sälja CBD olja för svenska företag.
  • CBD olja utan THC halt är inte narkotikaklassade.
  • Därför är CBD olja utan THC lagligt att köpa och konsumera i Sverige.
  • Samma regler gäller för andra CBD produkter, exempelvis kapslar eller krämer.

Vad läkemedelsverket säger om CBD olja

I Sverige är det läkemedelsverket som bestämmer över vad som klassas som läkemedel. När nya preparat dyker upp i landet utför de en utredning av dess effekter, både påstådda och bevisade. Detta ligger sedan till grund för hur produkterna får köpas och säljas.

När en produkt påstås eller bevisats ha effekt vid sjukdomar eller åkommor ska det klassas som ett läkemedel. Om ett ämne uppfyller någon av de här kraven måste alla produkter som innehåller det få ett godkännande av läkemedelsverket. De får då inte längre säljas som något annat, som exempelvis kosttillskott. Under 2019 fick de upp frågan om CBD olja och hur det ska klassas i Sverige.

I slutändan kom de fram till att CBD produkter ska klassas som läkemedel. Man får alltså inte längre sälja CBD olja som ett kosttillskott vilket tidigare var normen. När CBD olja lagligt klassas som läkemedel behöver varje produkt godkännas av just läkemedelsverket.

I nuläget finns det bara ett godkänt preparat med endast CBD och ett som innehåller både CBD och THC. Båda måste skrivas ut av läkare och det görs i ytterst få fall mot väldigt specifika åkommor. Tyvärr har de valt att inte godkänna några CBD oljor som receptfria läkemedel.

Läkemedelsverkets fullständiga regler hittar du här.

Kan man sälja CBD olja lagligt i Sverige?

På grund av läkemedelsverkets dom går det inte längre att sälja CBD olja i Sverige lagligt. Vanlig CBD olja är tekniskt sett nu ett receptfritt läkemedel i Sverige. Eftersom det inte finns några godkända preparat som är receptfria får de inte säljas. Läkemedelsverket har i flera fall stoppat företag från att sälja produkter som innehåller CBD.

Däremot finns det flera e-handlare som riktar sig till den svenska marknaden. De har hela sin verksamhet utanför Sveriges gränser för att kunna sälja CBD olja lagligt. Så om det är lagligt eller inte att sälja CBD produkter beror helt enkelt på vart företaget är stationerat. På grund av det här har många företag som tidigare verkat i Sverige valt att flytta verksamheten utomlands.

Är det lagligt att köpa CBD olja i Sverige?

Att köpa eller inneha CBD produkter är lagligt så länge det inte innehåller THC, vilket är en annan cannabinoid som är narkotikaklassad. För att en CBD olja ska vara laglig i Sverige är det alltså 0% THC halt som gäller. Det här blir därför viktigt att kontrollera eftersom den tillåtna THC halten kan variera mellan länderna. CBD olja med högre nivåer av THC är narkotika klassade i Sverige och är därför olagliga att inneha.

Om CBD oljan har lägre halt THC är den helt laglig att köpa, inneha och konsumera. Att köpa CBD olja är alltså helt lagligt och du begår inget brott. Det är också lagligt för svenska medborgare att köpa CBD olja utomlands och själva transportera den över gränsen. Så länge du är noga med THC halten är det helt enkelt riskfritt. CBD olja som du kan köpa lagligt och smidigt online hittar du i vår guide till den bästa CBD oljan.

Regler för andra CBD produkter

Alla CBD produkter som är till för att inhaleras, ätas eller droppas i munnen klassas som läkemedel. Produkter som exempelvis CBD kapslar lyder därför under samma regler som CBD olja. Skönhetsprodukter klassas däremot på ett annat sätt och är lagliga i hela EU efter ett domstolsmål år 2020. Sen har du industrihampa som är lagligt att inneha men om du själv börjar framställa olja kan det snabbt bli snårigt. Blir THC halten för hög är olja direkt narkotikaklassad och olaglig.

Lagar och regler kan ändras

Avslutningsvis vill vi påpeka att lagar och regler runt CBD olja och andra CBD produkter kan komma att ändras i framtiden. Den här artikeln är en sammanfattning av information från bland annat läkemedelsverket. Det är möjligt att den blir utdaterad även om målet är att hålla den uppdaterad.

Vill du lära dig mer om CBD? Läs om hur CBD tillverkas här.