CBD vs CBG – Vad är skillnaden på cannabinoiderna?

CBD och CBG är båda två cannabinoider som finns naturligt i hampa och cannabis. De extraheras ur plantorna på samma sätt och båda är lagliga att använda i Sverige. Mycket tyder på att CBG så väl som CBD har flera positiva hälsoeffekter utan att man blir hög av dem. Så vad skiljer egentligen de två cannabinoiderna åt? Ska man välja CBG eller CBD och varför skiljer de sig åt i pris? I den här artikeln ställer vi CBD vs CBG sida vid sida, lär dig vilka potentiella effekter de har och vilken cannabinoid som passar bäst för olika behov.

Artikeln innehåller reklam i form av anonslänkar.

Cannabidiol (CBD) är vid det här laget den betydligt mer välkända cannabinoiden, den har sett större adaption och det finns ett större utbud tillgängligt på marknaden. Cannabigerol (CBG) är lite mer av en nykomling. Den är inte lika välkänd och det finns inte heller lika många produkter att välja på än.

CBD vs CBG – de tre alternativen

I valet mellan CBD och CBG så finns det faktiskt ett tredje alternativ, du kan välja en olja som innehåller båda. Det finns flera fördelar med det här som vi kommer gå in på i artikeln, läs vidare så guidar vi dig rätt.

CBD olja

CBD olja 10% från Qanoid
 • CBD olja
 • 10% CBD
 • Volym: 10 ml

CBG + CBD olja

Flaska med CBG olja från natural hemp life
 • CBD & CBG olja
 • 5% CBD 5% CBG
 • Volym: 10 ml

CBG olja

Flaska med CBG olja från naturecan
 • CBG olja
 • 10% CBG
 • Volym: 10 ml

CBD är ursprungligen CBG

Som vi tidigare nämnt är båda cannabinoider som finns i samma plantor. När riktigt unga hampaplantor börjar att mogna så bildas en tidig version av CBG, cannabigerolsyra (CBGA). Allteftersom att plantorna absorberar mer UV ljust så bryts CBGA molekylerna ner och förvandlas till andra cannabinoider. Bland annat till THCA och CBDA, vilket i sin tur sen transformeras till THC respektive CBD. Av den här anledning så kallas CBG ofta för modercannabinoiden, den är ursprunget till alla andra cannabinoider inklusive CBD.

Efter att den här processen är klar så blir det endast en väldigt liten mängd CBG kvar. Om man kollar på cannabisplantor så finns det knappt 1% CBG i dem vilket du kan jämföra med runt 30% CBD. Därför så har det varit svårt att extrahera och det var förut inte ekonomiskt att sälja CBG olja.

Det här har dock ändrat sig i och med att odlarna har lyckats att kultivera fram hampa som behåller en större mängd CBG. Nu finns det plantor som naturligt växer med en CBG halt uppåt 10% och det har blivit billigare att extrahera cannabinoiden. Det här är alltså anledningen till att det nu börjar dyka upp CBG oljor och andra CBG-baserade produkter på marknaden.

CBD molekyl bredvid CBG molekyl

CBD vs CBG – Hur interagerar de med kroppen?

I våra kroppar har vi något som kallas för det endocannabinoida systemet, det är väldigt komplicerat och forskare vet ännu inte fullt ut hur stor påverkan det har på kroppen. Det man vet är att ett av dess jobb är att hålla kroppen i balans. Det gör det här genom att interagera med vårt nervsystem som se i sin tur styr en mängd funktioner i kroppen. Bland annat påverkar det immunsystemet, ämnesomsättning, humör, sömn, motorik, stress och smärta. Det handlar alltså om många områden och den här listan är lång ifrån komplett.

Cannabinoider interagerar med vårt endocannabinoida system(ECS) och på det sättet kan det bland annat lindra smärta eller ångest. Genom att stimulera ECS så kan cannabinoider ha en uppsjö av effekter på kroppen. Både CBD och CBG interagerar med ECS men de gör det på olika sätt, detta gör i sin tur att de lämpar sig för att behandla olika åkommor.

I vårt endocannabinoida system finns det två typer av receptorer, CB1 och CB2, de här receptorerna påverkar nervsystemet, hjärnan och immunförsvaret. CBG har precis som THC förmågan att binda an till både CB1-receptorer och CB2-receptorer. Fördelen med CBG är att det till skillnad från THC inte kommer med samma sidoeffekter, du blir alltså inte hög eller känner dig berusad på något sätt.

TIll skillnad från THC och CBG så binder CBD inte an till de två receptorerna. Forskare vet faktiskt inte exakt hur CBD påverkar det endocannabinoida systemet men det finns två teorier. Majoriteten arbetar med teorin att CBD ser till att endocannabinoiderna som existerar naturligt i kroppen inte bryts ned. Det här tillåter dem att ha större effekt på vår kropp. Andra forskare tror att CBD istället binder an till en tredje typ av receptor som ännu inte har identifierats.

Cannabinoider arbetar bra ihop

Många förespråkar att man ska använda sig av så kallad fullspektrum olja, vilket är en olja som innehåller alla cannabinoider som existerar naturligt i plantorna. Teorin är att cannabinoiderna ska arbeta bättre tillsammans och ha en så kallad entourage effekt vilket gör dem ännu mer effektiva. Kanske kan det förklaras av den teori som vi nämnt ovan, att CBD ska bevara andra cannabinoider och förstärka deras effekt.

I Sverige så har vi däremot nolltolerans mot THC och det får inte finnas några spår av det i oljorna som säljs. Därför kan man inte köpa en helt komplett fullspektrum olja, de måste rensas från THC. Man kan dock fortfarande dra nytta av entourage effekten genom att välja en produkt som innehåller både CBD och CBG.

Som exempel så innehåller, enligt oss, bästa CBG oljan på marknaden lika stor halt av CBG som CBD på 5% vardera. Ett annat alternativ är cannabisoljan “Den Vita” som är så nära fullspektrum man kan komma i Sverige. Den innehåller utöver CBD och CBG flera cannabinoider och terpener.

CBD vs CBG – Effekt och användningsområden

CBD och CBG har flera teurapeutiska effekter där de överlappar varandra men det finns också några områden där de skiljer sig åt. Det här beror på att de arbetar olika med det endocannabinoida systemet. CBG, som binder an till CB1- och CB2-receptorerna, har potential att erbjuda bättre hjälp med problem som går att härleda till nervsystemet och immunförsvaret. CBD tros istället har bättre effekt för problem centrerade kring humör och det psykiska måendet.

CBD har visat stor potential för att behandla stress, ångest, PTSD och panik attacker. CBG i sin tur har visserligen också visat sig ha effekt på några av de här områdena men det finns ännu mindre forskning. Är det något av detta du vill prova att behandla är CBD det mer beprövade alternativet.

Studier har visat upp starka antibakteriella egenskaper hos CBG, bland annat mot antibiotika resistenta MRSA bakterier. Cannabinoiden har också visat på lovande resultat när det kommer till att behandla IBC, Huntingtons sjukdom och Glaukom. CBG har dessutom visat god effekt när det kommer till att stimulera aptiten studier.

Båda har visat sig ha smärtstillande egenskaper och kan potentiellt förebygga bildningen av cancerceller. Något annat de har gemensamt är att de har väldigt få sidoeffekter och många upplever inga alls. De är dessutom helt naturliga preparat. Med det sagt så kan det mycket väl vara så att det bästa valet är att satsa på en olja som innehåller både CBD och CBG. Ett val som det är svårt att se någon nedsida med.

CBD olja

CBD olja 10% från Qanoid
 • CBD olja
 • 10% CBD
 • Volym: 10 ml

CBG + CBD olja

Flaska med CBG olja från natural hemp life
 • CBD & CBG olja
 • 5% CBD 5% CBG
 • Volym: 10 ml

CBG olja

Flaska med CBG olja från naturecan
 • CBG olja
 • 10% CBG
 • Volym: 10 ml

CBD vs CBG – priset

Jämför man en CBG olja med en CBD olja som har samma andel cannabinoider så upptäcker man snabbt att CBG är dyrare. Visst kan du hitta CBD oljor som är lika dyra men då kommer de ofta innehålla en betydlig högre koncentration av CBD. Det finns oljor med 40% CBD halt tillgängliga medans det är väldigt svårt att hitta CBG olja över 20%.

Anledningen är ganska enkelt, prisskillnaden går att härleda direkt till det vi gick igenom ovan. Även om man använder sig av den hampan som är framodlad för att specifikt producera CBG så innehåller den en lägre andel CBG. Det finns hampa där upp mot 40% av cannabinoiderna är CBD, 4 gånger mer än de CBG tätaste plantorna presterar.

För att tillverka cannabigerol så krävs det betydligt mer råvara så priset blir naturligt högre. Därpå så tillkommer det faktum att det varken finns lika många som odlar CBG täta plantor eller som tillverkar själva CBG oljan. Lägre konkurrens föder naturligtvis också högre priser.

Källor

Informationen i artikeln är insamlad från följande studier och rapporter:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7330185/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4604171/
https://www.nimh.nih.gov/health/statistics/any-anxiety-disorder
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25269802/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7914500/
https://www.cannabisbusinesstimes.com/article/study-suggests-cbg-more-effective-than-cbga-on-stomach-bone-cancer/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5021742/