CBG oljans effekt – Vad är cannabigerol bra för?

Cannabigerol är en cannabinoid som återfinns naturligt i hampaplantor och den ökar snabbt i popularitet. Det finns goda anledningar till det här, CBG har många positiva hälsofördelar som allt fler vill dra nytta av. I den här artikeln kommer vi gå igenom fördelarna och vilka effekter CBG olja har.

All CBD har från början varit CBGa, så det är därför också ganska logiskt att de två delar flera positiva egenskaper. Det skiljer sig dock lite granna i hur de verkar i kroppen och på grund av det här har CBG bättre effekt för vissa åkommor och lite svagare för andra.

Så fungerar CBG i kroppen

Precis som alla andra cannabinoider så påverkar CBG oss genom att interagera med kroppens endocannabinoida system. Det här systemet har som jobb att hålla kroppen i balans. Det gör detta genom att påverka bland annat nervsystemet, immunförsvaret, humöret och många fler områden. Med andra ord så är det inte konstigt att cannabinoider har stor potential för att påverka vår hälsa.

Det endocannabinoida systemet består i stort sett av molekyler och receptorer. CBG kan påverka det genom att binda an till de här receptorerna. Det här är något som förekommer redan med de endocannabinoider som existerar naturligt i kroppen, så man kan säga att CBG ger oss lite extra draghjälp. 

Från vad vi känner till än så länge så finns det två typer av receptorer i kroppen som kallas för CB1 och CB2. CBG har, till skillnad från CBD, förmågan att binda an till båda. CB1-receptorerna påverkar hjärnan och våra nervsystem medan CB2-receptorer främst kopplas till immunförsvaret.

Vilken effekt har CBG olja?

Till att börja med så är det viktigt att påpeka att det finns begränsat med forskning när det kommer till CBG olja och dess effekt. De studier som genomförts har dock visat på väldigt lovande resultat med få sidoeffekter. Än så länge så får man se det som potentiella behandlingsområden och det finns ingen garanti för att du får samma resultat som studierna visar på. I den här delen av artikeln kommer vi att sammanfatta resultaten av några studier och du kommer också hitta en länk till källorna om du vill läsa mer.

Reducerad stress och ökat fokus

I en studie så har CBG visat sig reducera stress genom att interagera med kroppens GABA receptorer som i sin tur påverkar vårt “fight-or-flight” beteende. Forskarnas teori är att genom att reducera stressnivåerna kommer CBG oljan samtidigt att låta dig vara mer närvarande och fokusera bättre. Det här är också en av huvudanledningarna till att folk vänder sig till cannabinoiden. Kroppen kommer att hantera stress bättre överlag och på ett mer normalt sätt. Även CBD har den här effekten men mycket pekar på att CBG kan vara ännu mer potent på området.

CBG lindrar AD/HD

När man pratar om ökat fokus så kan man naturligtvis också tänka sig att det ska kunna användas för att lindra effekten av AD/HD. Det stämmer också och CBG har visat sig göra det på fler än ett sätt. Cannabinoiden är en antagonist till alpha-2 receptorer, som återfinns främst i våra nervsystem. De reglerar aktiviteten i det sympatiska nervsystemet vilket också är något flera ADHD läkemedel inriktar sig på. Det beror på att systemet förbättrar koncentrationsförmågan och arbetsminnet. Genom att hämma receptorerna kan CBG mildra symptomerna och därmed även ADHD.

Antiinflammatoriska egenskaper

Inflammation är en naturlig reaktion i kroppen för att bland annat stoppa infektioner men i vissa fall så kan det gå för långt. Studier har visat att CBG har en dämpande effekt på inflammation. Det har också visat sig att det kan lindra inflammationsrelaterade sjukdomar som exempelvis IBD.

Antibakteriella egenskaper

Som du kanske är bekant med så är antibiotikaresistens ett växande problem som i framtiden kan komma att göra att vi behöver ersätta den. Flera studier har visat på att cannabigerol kan vara en potentiell ersättare. Under forskningsprojekt har CBG till och med visat lovande resultat när det kommer till att behandla MRSA, vilket är en bakterie som redan är resistent mot antibiotika.

CBG är smärtlindrande

Under 2021 genomfördes en studie där forskarna utforskade de antiinflammatoriska aspekterna hos CBG. De fann att cannabinoiden inte bara reducerar inflammation utan även var effektiv för smärtlindring. I en annan studie från 2017 kom forskare till slutsatsen att CBG faktiskt var effektivare än THC för att lindra smärta. Så har du någon gång rökt cannabis för att lindra smärta så kan du sluta. CBG olja är troligen ett effektivare alternativ som dessutom inte skadar dina lungor.

Bromsar och förebygger cancer

När vi kommer in på allvarliga sjukdomar så vill vi återigen upprepa att det handlar om potentiella effekter och att mer forskning behövs. Försök inte självmedicinera utan att tala med din läkare. En studie från 2013 drog slutsatsen att CBG blockerar receptorer som leder till att cancer utvecklas i tarmen. Forskarna föreslog att cannabinoiden skulle utredas som ett potentiellt läkemedel på området. En annan studie fokuserade på att utforska cannabinoiderna tumörhämmande effekter kring bröstcancer. De flesta studier har hittills fokuserat på endast THC men effekten blev mer potent när CBG lades till.

Huntingtons sjukdom

CBG har visat lovande neuroprotektiva egenskaper, det vill säga att det stoppar nedbrytningen av hjärncellerna. En studie från 2014 visade att CBG begränsade effekten av Huntingtons hos möss. Forskarna konstaterade att “CBG was extremely active as a neuroprotectant.”. Under ytterligare ett forskningsprojekt 2020 visade sig CBG vara effektivare än CBD på området. Många fler studier har utförts på det här området och de pekar på att CBG överlag har goda neuroprotektiva egenskaper som utöver Huntingtons, även potentiellt kan användas för att bromsa Alzheimers.

Behandling av Glaukom

Glaukom är en ögonsjukdom som orsakas av ett övertryck inuti ögat. Forskare misstänkte att CBG kunde motverka problemet och en djurstudie utfördes för att undersöka teorin. De fann att trycket i ögat mycket riktigt sjönk. Dessutom så ökade ögat sin produktion av de ämnen som det naturligt använder sig av för att reglera sitt inre tryck.

CBG olja har hög potentiell effekt

Som du sett vid det här laget så finns det en uppsjö av användningsområden för CBG och CBG olja. Det kan nästan verka för bra för att vara sant men ska man spekulera på området så går det förmodligen att härleda till hur cannabinoider interagerar med kroppen. De hjälper kroppen att återfinna sin naturliga balans vilket överlag är hälsosamt. Sen ska det inte ses som någon mirakelkur och återigen så behövs mer forskning, allt handlar hittills om potentiella effekter.

Välj kvalité

Det viktigaste du kan tänka på om du bestämmer dig för att prova CBG är att välja en produkt av hög kvalitet. Du bör kontrollera så att ordentlig testning har utförts av en oberoende tredje part och att det kommer från en e-handel med gott rykte. Vill du ha guidning så har vi gått igenom de bästa CBG oljorna så väl som de oljor med både CBD och CBG, föredrar du rökprodukter så finns det även CBG buds. Tänk dock på att alla typer av rökning kommer med risker även om CBG i sig har väldigt milda sidoeffekter.

CBD oljans biverkningar

Med alla positiva effekter så undrar du naturligtvis vad haken är och vilka biverkningar man riskerar. Faktum är att den stora majoriteten av användarna aldrig upplever några som helst biverkningar. De få som får biverkningar upplever ungefär samma milda symptom som kopplas till CBD produkter. Jämför man med traditionell medicinering så är de alla dessutom väldigt milda.

Vanligast är att folk upplever att munnen känns väldigt torr. Vid överdriven konsumtion finns det också en viss risk för biverkningar som illamående, yrsel, huvudvärk och sömnlöshet. Det kan också hända att aptiten ändras eller att man blir lös i magen.