Cannabichromene – CBC oljans effekter och topp produkter

Cannabichromene är en naturligt förekommande cannabinoid i både vanliga cannabis och lagliga hampaplantor. Vanligtvis så förkortas dess namn till CBC och det hör till de så kallade “big six” cannabinoiderna som det forskas flitigast på. CBC saknar visserligen psykoaktiva egenskaper, så det är inget du blir hög av, men trots detta så anses cannabinoiden vara väldigt kraftfull.

Artikeln innehåller reklam i form av annonslänkar.

Bästa CBC oljan

Naturecan 10% CBC olja

CBC olja från naturecan i brun glasflaska placerad bredvid sin förpackning
  • 10% CBC
  • THC-fri
  • Vegansk
  • Laboratorietestad

Högkvalitativ CBC som håller vad den lovar. Naturecans CBC är tillverkad av premium isolat och använder sig av MCT bärarolja (kokosolja). Valet av bärarolja gör att man inte känner av den bittra smaken som ofta kan komma med cannabinoider. Personligen använder jag främst oljan i ångestdämpande syfte och där har Naturecans CBC bra effekt.

CBC oljan är testad av oberoende laboratorium och rapporterna finns lättillgängliga på produktsidan. Man läser snabbt ut att oljan endast innehåller CBC, säkert och 100% lagligt att använda. Doseringsmässigt så rekommenderas det att du börjar med 4 droppar om dagen och ökar gradvis.

Vad är CBC olja?

CBC, eller cannabichromene som är dess fullständiga namn, upptäcktes för över 60 år sen och förekommer helt naturligt i plantorna. Det här är alltså inte en syntetisk cannabinoid. CBC är en så kallad “major cannabinoid” vilket innebär att den existerar i större mängder än de flesta av de över 100 andra cannabinoiderna gör. De enda två som existerar i större mängder är CBD och THC.

Trots detta så är den fortfarande okänd och väldigt ovanlig att stöta på i Sverige. Det här beror på att den är “ostabil” och bryts ned av solljus. Därför så förekommer CBC främst tidigt i hampa- och cannabisplantornas livscykel varpå halten gradvis tills det bara finns små spår kvar. En annan cannabinoid som beter sig på det här sättet är CBG men CBC bryts faktiskt ner i ännu större utsträckning. Den blir alltså svår att isolera för kommersiellt bruk.

Utöver att den bryts ned så fort av UV-ljus så sticker cannabichromene ut genom att den faktiskt finns i växter utanför cannabissläktet. CBC går faktiskt att hitta i helt vanliga Rhododendron buskar.

Så fungerar CBC

Trots att den forskats på sedan den upptäcktes på 1960-talet så vet vi fortfarande förhållandevis lite om cannabichromene. Systemen i våra kroppar som reagerar på cannabinoider är väldigt komplexa och ännu inte helt kartlagda. Likt de andra välkända cannabinoiderna så interagerar CBC med kroppens endocannabinoida system. Ett system som i sin tur skickar ut signaler till bland annat det centrala nervsystemet samt hjärnan och spelar en stor roll i reglering av inflammation.

CBC binder an till CB1 och CB2 receptorerna i det endocannabinoida systemet men i mycket lägre grad än vad THC gör. Den kanske största effekten CBC har är istället att det förhindrar nedbrytandet av anandamid och låter det verka längre. Anandamid finns naturligt i våra kroppar och ser bland annat till att serotonin och dopamin utsöndras. Det här är två ämnen som helt enkelt gör att man känner sig glad, lycklig och blir på bättre humör. Forskare har också fastställt att patienter som lider av ångest, depression eller ADHD har brist på just anandamid.

Utöver detta så har flera studier även fastställt att anandamid potentiellt kan påverka bland annat sömn, hunger och närminne. Det går med andra ord att se ganska tydligt hur cannabichromene kan förbättra psykisk hälsa. CBC ser helt enkelt till att ett av de viktiga ämnena du behöver för att må bra finns kvar i kroppen längre och får göra sitt jobb.

CBC och dess effekter

Cannabichromene har som sagt visat sig ha flera potentiella behandlingsområden men tänk på att alla reagerar olika på cannabinoider och det finns inga garantier för resultat. Om du tar någon form av läkemedel rekommenderar vi att du konsulterar din läkare innan du provar CBC eller andra cannabinoider.

Dämpar ångest och depression

CBC är förmodligen den mest potenta cannabinoiden när det kommer till att förbättra humöret. Utöver att förlänga effekten hos anandamid så interagerar den också med 5-HTA receptorerna, vilka stimulerar serotoninproduktionen ytterligare. CBC olja har med andra ord väldigt stor potential för att dämpa ångest, depressioner och bekämpa psykisk ohälsa i allmänhet. Informationen i artiklarna kommer från vetenskapliga publikationer och du hittar länkar till källorna i varje stycke.

Smärtstillande

Utöver de tidigare nämnda receptorerna så binder CBC även an till vad som kallas för TRP1 och TRPA1. Det här är två receptorer som länkas till hur vi uppfattar smärta och CBC hjälper därmed till att delvis blockera den.

Antiinflammatorisk

I studier så har cannabichromene visat väldigt lovande resultat när det kommer till att reducera inflammation i kroppen. Den fungerar på ett annorlunda sätt än vad de vanligaste antiinflammatoriska receptbelagda medicinerna gör och har därför mindre biverkningar. Den antiinflammatoriska aspekten hjälper även till ytterligare när det kommer till smärtlindring då inflammation i flera fall ligger bakom smärtan.

Akne

Kanske inte det första man tänker på när det gäller behandling med cannabinoider men CBC har faktiskt visat sig vara väldigt effektiv mot akne. Akne orsakas bland annat av överproduktion av talg, en produktion som cannabichromene dämpar. Ofta medföljer det också inflammation i körtlarna som står för produktionen och även den dämpas.

Bekämpa cancer

Ett flertal cannabinoider har visat sig ha effekt när det kommer till att hämma tillväxten av cancertumörer. I en studie visade sig CBC vara den cannabinoid som hade näst bäst effekt och endast CBG hade mer effekt mot cancer. Sen så spelar även det tidigare nämnda anadamidet roll. Det har bland annat visat sig bekämpa bröstcancer och CBC utökar som sagt livslängden hos anandamid. Tänk på att cannabinoider inte ersätter professionell behandling och ska bara ses som ett komplement. Konsultera läkare och ersätt absolut inte dina mediciner på eget bevåg.

CBC jämfört med andra cannabinoider

De olika cannabinoiderna överlappar ofta varandra när det kommer till vilken effekt de har men däremot så är de inte lika potenta överallt. Dessutom så stimulerar de olika receptorer och arbetar därmed på lite olika sätt. I väldigt många fall kommer det vara smart att kombinera dem, särskilt när det kommer till CBD och CBC som kan förhindra nedbrytandet av andra cannabinoider.

CBC vs CBD

CBC har många likheter med CBD, de båda saknar psykoaktiv effekt och användningsområden överlappar. De lämpar sig både väldigt bra för att lyfta humöret och dämpa ångest. Skillnaden ligger i hur de interagerar med det endocannabinoida systemet då de binder olika bra med olika receptorer. CBD är mer potent som smärtlindrare medans CBC hanterar hudrelaterad inflammation bättre. De arbetar på lite olika sätt men åstadkommer samma resultat så den bästa lösningen är oftast att använda dem i kombination. Du får på det här sättet en form av entourage-effekt. Alternativt provar du helt enkelt vilken som passar dig bäst. Här kan du läsa mer om hur CBD funkar.

CBC vs CBG

Medan CBC är kanske den främsta cannabinoiden när det kommer till att förbättra det psykiska välmåendet så skiner CBG när det kommer till smärtlindring. CBG anses ha väldigt hög potens när det kommer till att dämpa inflammation och har även neuro-beskyddande egenskaper. Här kan du läsa mer om hur CBG funkar.

CBC vs THC

Visserligen har de visat sig ha goda effekter ihop på många områden men THC är tyvärr olagligt i Sverige. THC är det psykoaktiva ämnet i cannabis och är därför drogklassat. CBC å sin sida har inga såna effekter och är därmed i nuläget helt lagligt att använda.

CBC vs CBN

De här två cannabinoiderna existerar i väldigt olika stadier i hampaplantornas liv då CBC nästan bara finns tidigt så hittar du bara CBN senare i plantans livscykel. CBN bildas nämligen när THC bryts ner, det har en extremt mild psykoaktiv komponent men är inget som du kommer känna dig hög av. Dock så är CBN, likt CBC, helt lagligt. CBN anses vara den mest potenta cannabinoiden när det kommer till att förbättra sömnen. Både när det kommer till insomning och att förbättra sömnkvaliteten. Här kan du läsa mer om hur CBN fungerar.

Vanliga frågor om CBC

Är CBC lagligt?

Ja, CBC är på inget sätt olagligt att köpa eller konsumera i Sverige. Även om cannabichromene inte reglerats alls så finns det ingen anledning att tro att det skulle ändra sig. Den uppfyller nämligen inga av de tre kraven för att bli narkotikaklassad, CBC är på inget sätt hälsoskadlig, beroendeframkallande eller euforisk.

Vilka sidoeffekter har CBC och är det farligt?

Även om forskningen på CBC är begränsad så anses det vara en relativt säker cannabinoid med få kända biverkningar. Till skillnad från THC så är det inget du blir påverkad eller hög av och det finns ingen risk för psykos eller liknande. Det finns några få rapporter om mildare biverkningar som illamående och diarré. De allra flesta användarna har inga problem alls men sen så kan alla reagera olika på CBC så dosera varsamt i början.

Hur tillverkas CBC?

CBC tillverkas på samma sätt som man framställer CBD. Det extraheras från hampa med hjälp av CO2, värme och vakuum. Den enda skillnaden från CBD är att en specifik typ av hampa, som är rikare på CBC, används för framställning av isolatet. 

Vad finns det för CBC produkter?

Tekniskt sett så går det att tillverka CBC produkter i samma versioner som CBD men undantag för isolat. CBC kan nämligen inte förfinas mer än till ett destillat. Däremot så är det svårt att hitta det i olika former i Sverige eftersom utbudet är så begränsat. Om du inte vill beställa från utlandet är du med största sannolikhet begränsad till CBC olja.

Hur mycket CBC ska man ta?

Det varierar helt beroende på vilken typ av produkt du har och hur hög CBC halt den innehåller. Med en CBC olja på 10%, som den vi rekommenderar, så bör du starta med ca. 4 droppar om dagen för att sen långsamt öka tills du får önskad effekt.

Vart kan man köpa CBC?

Vi rekommenderar att man köper CBC olja från Naturecan, du hittar vår favoritolja här och mer info om den finns högre upp i texten.