Är HHC lagligt i Sverige? Allt om HHC, HHC-p & HHC-O

HHC, eller hexahydrocannabinol som är dess fulla namn, är en lite nyare cannabinoid som på kort tid blivit väldigt populär. Samtidigt har det fått mycket uppmärksamhet i media och snabbt blivit ett kontroversiellt ämne. När något har så potent effekt som HHC faktiskt har så blir man naturligtvis lite skeptisk, kan det här verkligen vara lagligt i Sverige?

Artikeln innehåller reklam i form av anonslänkar.

HHC är nu förbjudet men lagliga alternativ finns

Under en lång period så var alltså cannabinoiden HHC laglig även i Sverige men tyvärr så har regeringen nu beslutat att förbjuda den. Efter den 11:e juli så är HHC olagligt men det finns versioner av den som ännu inte reglerats. Den extremt starka HHC-p förbjöds i samma veva som vanlig HHC och nu kommer även HHC-O att få följa efter. Vi spekulerade om det tidigare och efter folkhälsomyndighten genomfört sin utredning och skickat vidare ärendet till regeringen så blir HHC-O förbjudit den 16:e januari. Som tur är så finns det andra, nya, spännande och minst lika potenta cannabinoider att bli hög på.

5 stycken Hero El Gringo THCH vapes i färglada förpackningar står uppställda på rad.

Ingen lag täcker alla cannabinoider

Det finns ingen lag som täcker alla cannabinoider vilket gör att det blir fritt fram att använda nya produkter när de dyker upp. Undantagen är nya cannabinoider som framställts genom att modifiera THC, vilket är narkotikaklassat. Alla former av modifierad THC, exempelvis Delta-8 THC eller Delta-10 THC, är olagliga då de går att härleda direkt till Delta-9 THC. HHC hör däremot inte till den här gruppen då versionen som säljs framställs från samma industrihampa som CBD.

Som bekant så är CBD olja helt lagligt att köpa och det är därifrån HHC i dess olika former kommer. Ironiskt nog så är CBD olja olagligt att sälja i Sverige eftersom det är läkemedelsklassat medans det är lagligt att köpa. Däremot så är det inte klassat som ett läkemedel av EU så det är lagligt att sälja till Sverige så länge själva affären ligger utanför. Några få av butikerna som säljer CBD olja har också inkluderat olika former av HHC i sitt sortiment och säljer det på samma sätt.

Varje cannabinoid ska alltså klassas individuellt och det är därför som vi fortfarande kan njuta av H4CBD och de nya alternativen som THCH och THCB.

Kan man passera ett drogtest efter HHC?

Vi ska börja med att framhålla att det finns inga studier gjorda på det här området och det finns därför bara anekdotiska bevis. Chansa därför inte med drogtester baserat på den här informationen. Med detta sagt så har det kommit uppgifter om att personer i USA har passerat drogtester för cannabis efter att ha använt cannabinoiden HHC.

Uppdatering: På senare tid har det kommit in uppgifter om att personer i Sverige faktiskt har testat positivt när de lämnat urinprov. Med andra ord så är det väldigt oklart om HHC syns på pissprov eller inte. Ta därför det säkra före det osäkra, om du behöver lämna urinprov på din arbetsplats så skippa vapes med HHC.

Ett vanligt drogtest som ger utslag efter cannabis eller andra former av THC testar efter 11-hydroxi-THC. Det här är en restprodukt som bildas i kroppen när THC bryts ner. Det är inte kartlagt vilka andra cannabinoider som lämnar den här restprodukten då många av dem är så nya på marknaden.

Finns det specifika HHC urinprov?

Nej, än så länge så finns inga urinprov som är specifikt utformade för HHC. Det är inget som testas för i sig självt, frågan är helt enkelt om det fastnar på ett vanligt drogtest för THC.

Hur ser framtiden ut för HHC i Sverige?

HHC är olagligt efter den 11:e juli då regeringen valt att klassa det som narkotika. Det här är baserat på folkhälsomyndighetens rekommendation om att narkotikaklassa substansen. Däremot så finns det som sagt nya psykoaktiva cannabinoider som ännu inte klassats. HHC-O gick samma väg till mötes som orignialet och detsamma gäller HHCP men regeringen är långsam och vi får hela tiden nya alternativ.

Enligt narkotikastrafflagagen så ska ett ämne ha antingen beroendeframkallande egenskaper eller euforiserande effekter för att klassas som narkotika. Därpå så förbjuds även ämnen som anses vara hälsofarliga. Än så länge så vet vi inget om huruvida cannabinoiden HHC är beroendeframkallande, då det helt enkelt inte finns tillräcklig forskning på området. Däremot så är det troligt att produkten sågs som “euforiserande” då den har en psykoaktiv effekt.

Sverige är som bekant väldigt konservativt när det gäller drogklassning vilket var till nackdel för HHC. Historiskt så har internationella överenskommelser varit basen för vår lagstiftning i Sverige och hur andra EU länder har valt att agera har förmodligen spelat in.

Är HHC en drog?

Efter den 11:e juli så klassas vanlig HHC samt HHC-p som narkotika och är därmed droger i lagens ögon. Detsamma gäller nu HHC-O som även den har fått en narkotikaklassning. För att en substans ska ses som en drog så ska det först klassas av Folkhälsomyndigheten och därefter förbjudas av regeringen. Om man däremot definierar drog som något man blir hög av så finns det gott om cannabinoider som kan ses som droger.

Finns det andra lagliga cannabinoider som du blir hög av?

Ja, det finns flera alternativ till HHC men de är än så länge ovanliga i Sverige. En av de som finns är H4CBD so vi skriver mer om i en separat artikel där hittar du mer info om vad H4CBD är. H4CBD är ännu inte färdig utrett av folkhälsomyndigheten.

HHC cannabinoiden i Sverige sammanfattad

HHC och HHC-p är alltså olagligt i Sverige efter förbudet den 11:e juli men det finns lagliga alternativ. Det finns ännu inga lagar som gäller för alla former av HHC och det behövs en klassning av varje individuell cannabinoid. Nuvarande lagstiftning kring THC gäller inte för HHC då det har olika ursprung. Vill du testa HHC vapes i Sverige bör du välja THCH och göra det fort.

Ytterligare något som kan vara bra att tänka på är att även om du köper HHC liknande hash så ser det ut precis som cannabis och kommer även lukta väldigt likt. Använder du det då vid fel tillfälle så kan du riskera att polisen tar in dig för testning.

Källor:

Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning: https://www.can.se/fragor-och-svar/narkotika/vilka-narkotikapreparat-finns-det/

Svenska regeringen: https://www.regeringen.se/

National Library of Medicine: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7357058/#B34-toxics-08-00041

Folkhälsomyndigheten: https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/andts/vad-vi-gor-inom-andts/narkotika-och-halsofarliga-varor/substanser-under-utredning/

Disclaimer: CBD doktorn delar bara med sig av egna erfarenheter och sammanfattar information för att göra den mer tillgänglig. Du ansvarar själv för vad du väljer att köpa och eventuellt konsumera. Produkterna säljs av tredje part och vi tar inget ansvar för dem. Vi rekommenderar ingen att köpa olagliga produkter.